Meer Informatie klik op onderstaande links:

Centrales:

* AlphaVision® NG

* Scantronic 9850

* Scantronic 9851Detectoren:

* Dualtech detectoren

* Anti-masking serie

* Actief infrarood detectoren

* GlasbreukdetectieMeldkamer:

* Devision Meldkamer

Meldkamer
Meldkamer

De belangrijkste taak van meldkamer is het afhandelen van uw alarmmeldingen. Security Care Amstelland werkt hoofdzakelijk met Devision Meldkamer . Deze meldkamer is door ons in de praktijk als beste meldkamer beoordeeld vanwege hun klantvriendelijkheid en hun accurate handelingen. De meldkamer is uitgerust met uiterst moderne computerapparatuur, die gekoppeld is aan speciaal ontwikkelde applicaties. Zij kennen niet de gebruikelijke lange wachttijden voor hun klanten, laat staan een computer die u in de wacht zet. Hierdoor wordt de grootst mogelijke efficiëntie en betrouwbaarheid gerealiseerd.

Alarmmeldingen

Inbraak-, overval-, sabotage-, brand- en technische alarmmeldingen worden standaard verwerkt door Meldkamer. Tevens wordt de werking van uw systeem getest door middel van een 24-uurs testmelding.

Rapportage

Alle contacten tussen uw alarminstallatie en de meldkamersysteem worden vastgelegd in een database. Afhankelijk van de gebruikte alarminstallatie kunnen ook extra gegevens geregistreerd worden (bijvoorbeeld gegevens van zones en sleutelhouders).

Meldkamer controle waar u op kunt rekenen.

De Devision meldkamer is een landelijk door het Ministerie van Justitie erkende particuliere alarmcentrale. Deze verzorgt de ontvangst en de afhandeling van duizenden over geheel Nederland verspreide installaties. Zij bieden preventie in geval van inbraak, brand, overval, sabotage, technische storingen, e.d. Deze meldkamer is ingericht op de meest geavanceerde beveiligingstechnieken. Elk signaalformaat kan worden ontvangen. Aan elk alarm kunnen zij een specifieke opvolging geven. De Devision Meldkamer biedt u op het gebied van alarmering en bewaking een dienstenpakket op maat, afhankelijk van uw wensen en behoeften. De alarmcentrale is zwaar beveiligd. Het gebouw en de inrichting voldoen aan de strengste eisen. Alle in- en uitgaande gesprekken worden in de meldkamer door recorders opgenomen, met datum en tijdstip erbij. De tapes dienen, indien nodig, als bewijsmateriaal voor justitie en verzekeraar.